elena

 

Elena Codina i Jané
Col. 4.686 COPC

Llicenciada en Psicologia per la UB
Títol oficial de psicòloga especialista en Psicologia Clínica
Màster en Diagnòstic i Teràpies Psicològiques
Màster en Gerontologia Social
Postgrau d’Ansietat i Depressió en Atenció Primària
Formació en diversos cursos relacionats amb la psicologia.
Participació en assaigs clínics i estudis psicològics
Àmplia experiència professional

 

Conveni amb mútues: