Els problemes psicològics es poden classificar de moltes maneres.

A continuació s’exposen alguns dels trastorns tractats en la consulta, entre altres.