Unitat de psicodiagnòstic


Per a un complert diagnòstic psicològic/psiquiàtric o neuropsicològic, és necessària l’administració d’una bateria de proves objectives a fi d’obtenir uns resultats objectius i fiables per una adequada valoració.