Problemes de personalitat


Els trastorns de personalitat són formes desadaptades i inflexibles de relacionar-se amb l’entorn social o laboral. En el tractament es treballa principalment aquesta relació.