Processos psicològics
L'autoestima - Ràdio Silenci La Garriga.
Els pensaments - Ràdio Silenci La Garriga.
La memòria - Ràdio Silenci La Garriga.
La intel·ligència - Ràdio Silenci La Garriga.
La personalitat - Ràdio Silenci La Garriga.
L'aprenentatge - Ràdio Silenci La Garriga.