Psicologia social
Socializació - Ràdio Silenci La Garriga.
Conflictes entre grups socials - Ràdio Silenci La Garriga.
Violència social - Ràdio Silenci La Garriga.
Resolució de conflictes socials - Ràdio Silenci La Garriga.
Violència masclista - Ràdio Silenci La Garriga.
Mediació - Ràdio Silenci La Garriga.
Mediació comunitària - Ràdio Silenci La Garriga.